nav-left cat-right
cat-right

As is…

As is betyr at eiendommen selges som den er.

Her er et utdrag av avhendingsloven. En enkel paragraf, men ikke en hvilken som helst paragraf. Dette er mest sannsynlig den som det refereres mest til i forbindelse med omsetning av bolig.

avhl. § 3-9.Eigedom selt «som han er» e.l.

Endå om eigedomen er selt «som han er» eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følgjer av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentleg ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut frå kjøpesummen og tilhøva elles.

Det finnes en del dommer i rettsapparatet som fastslår at kjøpers undersøkelsesplikt er omfattende, det vil si; kjøper skal i alle fall lese dokumentasjonen som følger boligen. Alle boliger selges i dag «as is», eller som de er.

Dersom en kjøper ønsker å fremme en sak om reklamasjon i etterkant av en bolighandel må det være snakk om vesentlige mangler. Ser man på den siste setningen i lovparagrafen over, skal boligen være i vesentlig ringere stand enn kjøperen hadde grunn til å regne med. Her finnes det rettspraksis som sier 3-5 prosent av kjøpesummen.

Har du kjøpt en 3-4 år gammel bolig til 4 000 000.- og det viser seg i etterkant at den eneste feilen ved boligen er at dreneringa er feil utført og må byttes. Så må du, som regel, koste dette selv. Fordi, det vil neppe overstige 3-5 prosent av kjøpesummen å bytte dreneringa.

Dette er en av mange årsaker til at du bør ta med en fagmann på visning som kan avdekke slike feil og mangler. Mest sannsynlig vil slike feil ikke ha noen innvirkning på om du kjøper boligen eller ei, men det kan være greit å forberede seg på kostnader som kan/vil komme i nær fremtid. En byggmester jobber med dette daglig, og vil raskt kunne gi et prisoverslag på hva ting vil koste.