nav-left cat-right
cat-right

Boligeiere blir lurt

Boligeiere blir lurt

 Frank Ravna

Her i Norge har det vært snakket varmt om den danske modellen de siste årene. Nå er det kanskje ikke så mange av de som har snakket varmt om denne modellen som faktisk har satt seg godt nok inn i den danske modellen for boligsalg. Forbrukerrådet i Norge har ved flere anledninger snakket varmt om den danske modellen.

Danskene har derimot satt seg grundig inn i den danske modellen og de deler ikke den samme gleden og nytten av den danske modellen som Forbrukerrådet i Norge gjør.

Vi må gjerne se på den danske modellen, men la oss høre på hvilken oppfatning danske byggesakkyndige, danske boligadvokater og ikke minst det danske forbrukerrådet TÆNK mener om den danske modellen. I følge en artikkel fra avisen Politiken sår nemlig de nevnte gruppene tvil om den danske modellen i sin helhet.

Forsikringsselskapene og meglerne styrer næringskjeden på et annet nivå enn i Norge.

Det går frem av den nevnte artikkelen om at forsikringsselskapene skolerer statsautoriserte takstmenn om hvordan de skal skrive sine rapporter.

Ingen vet om boligen faktisk har feil eller mangler

Tilstandsrapportene blir fylt med potensielle skader, som er formulert i et så bredt format at de kan gi problemer både for kjøper og selger.  Setninger som «risiko for vanninntrenging» og «risiko for fukt» gjør rapportene så upresise at ingen vet om boligen er i bra stand eller faktisk har feil eller mangler.

Les også om den typen takstmann som forårsaker ferrest konflikter i det norske boligmarkedet.

Advokat Jan Schøtt-Petersen i danske Boligadvokater forteller at det blir skrevet fler og fler forbehold i tilstandsrapportene for å begrense forsikringsselskapenes risiko for utbetalinger.

Formann i danske byggkonsulenter Frank Borkfelt sier følgende: «Som vi ser det, har vi fått et monopol for forsikringsselskaper, som har en tydelig økonomisk interesse i å unngå for store skadeutbetalinger»

Bygningssakkyndiges habilitet og interessekonflikter blir for tiden vurdert av det danske Justisminesteriet.

Er dette et system vi ønsker i Norge? Jeg håper svaret sier seg selv.

Les også om tilstandsrapporten som forårsaker ferrest klager i det norske boligmarkedet.