nav-left cat-right
cat-right

Deler av takstbransjen «slår seg sammen».

Deler av takstbransjen «slår seg sammen».

 

 

 

 

I følge en pressemelding datert 4. september 2017 skal deler av takstbransjen slå seg sammen. Nå er det kun snakk om to av forbundene som «slår seg sammen» (Ntf og Nitotakst), men de vil likevel bli det største forbundet i Norge når de «slår seg sammen».

Slik det kan se ut i pressemeldingen er det vel egentlig bare at NTF overtar Nitotakst sine medlemmer.

At Nitotakst sine medlemmer blir flyttet over til NTF er det; for det første mer en slags formalisering av det tette samarbeidet disse to forbundene har hatt i flere år. For det andre er det nok et ønske fra sterke krefter i moderorganisasjonenen til Nitotakst, NITO, om at man ikke skal drive med takseringsbutikk i et fagforbund.

Ser man litt historisk på samarbeidet mellom disse to forbundene er det ingenting som tyder på at dette vil gi utslag i en tryggere bolighandel, tvert imot.

Fra starten av 2013 og frem til Januar 2015 prøvde Ntf og Nitotakst å monopolisere takstmarkedet ved inngå diverse bransjeavtaler slik at takstmennene kunne selge obligatoriske boligsalgsrapporter for opptil 40 000.- pr stykke. Dette ville da vært en tidobling av prisen for de verditakstene som var vanlig frem til 2015.

Dette gjennomskuet heldigvis politikere og diverse statlige utvalg. Boligsalgsrapporten ble fjernet fra markedet et par måneder senere, etter at man ikke klarte å påtvinge denne ekstrautgiften til boligselgere.

I januar 2016 kom en ny Boligsalgsrapport på markedet, dette var nesten en blåkopi av den forrige rapporten med samme navn. Forskjellen var at takstmennene måtte legge seg på en mer edruelig pris. Denne rapporten ble etter noen måneder erstattet med den gamle verditaksten. Verditaksten ble «pimpet» litt og kalt for «Tilstandsrapport Bolig».

Samarbeidet de siste fire årene har nok hatt lite med trygg bolighandel å gjøre, siden de fortsatt står der de stod i 2013, altså; på stedet hvil.

I dagens marked leveres det i realiteten kun en tilstandsrapport som bygger på et faglig rammeverk:

Eierskifterapport™.