nav-left cat-right
cat-right

Dokumentasjon

Dokumentasjon av boligen

monopolDokumentasjon som eiendomsmegleren legger frem for deg er viktig å lese. Det er egentlig her du får et grunnlag for å avgjøre om dette er en god bolig eller en dårlig bolig. Følgende dokumentasjon bør du lese:

  • En grundig tilstandsrapport, ikke nødvendigvis en tilstandsrapport som beskriver hvordan farger det er på vegger og tak. En tilstandsanalyse som går rett på sak og forteller hva som er galt med boligen. En Eierskifterapport vil være dekkende for de fleste bolighandler. Det er også viktig å understreke at med en Eierskifterapport™ vet du med sikkerhet at det er en byggekyndig takstmann som har utført tilstandsanalysen. En byggmester.
  • Dersom det er gjort noen endringer på det elektriske anlegget etter 1.1.1999 skal du også ha en samsvarserklæring.
  • Produktbeskrivelser av montert utstyr i boligen, som for eksempel brannvarslingsanlegg, fyringsanlegg, varmepumpe, etc. Inkludert eventuelle serviceavtaler.
  • Dokumentasjon av våtrom, dersom dette finnes.

Dersom det har vært utført byggearbeider på boligen, bør det også fremlegges kvitteringer på at det er fagfolk som har utført arbeidene.