nav-left cat-right
cat-right

Elektrisk og brannteknisk

Elektrisk og brannteknisk

Når det gjelder elektrisk og brannteknisk anlegg skal dette gjøres med forsiktighet. I enkelte tilstandsrapporter i dag, blant annet tilstandsrapporter

Elektriker tar seg av det elektriske

Elektriker tar seg av det elektriske

som bygger på NS3600, skal en vanlig takstmann utføre en enkel visuell besiktning av det elektriske anlegget. Dette er med på å forvirre såvel kjøpere som selgere. Takstmenn trår inn på en arena som de burde holde seg langt unna. Kjøperen står med en rapport i hånden hvor det står at det er foretatt en visuell besiktning av det elektriske anlegget.

Skulle det verst tenkelige scenarioet inntreffe og boligen blir brannskadet i ettertid, så vil takstmannen kunne forsvare seg med at han ikke har gjort noen målinger. Bare sett, det som alle andre kan se». Med andre ord, en misvisende rapport.

I Eierskifterapport™ fra BMTF er det ikke slik.  Byggmestrenes takseringsforbund fraråder takstmenn å gjøre noen undersøkelser av det elektriske anlegget, dersom ikke takstmannen er en registrert elektroinstallatør, hvilket de færreste er.

Det tryggeste er å få en registrert elektroinstallatør til å utføre en periodisk kontroll på det elektriske anlegget. På din side kan du lese litt om hvordan en slik kontroll foregår.

denne siden kan du finn en takstmann som gjør det en takstmann skal gjøre, og som har bred teoretisk og praktisk kunnskap om det byggtekniske.

#TryggBolighandel