nav-left cat-right
cat-right

Er takstmann og fagmann det samme?

Er takstmann og fagmann det samme?

Det er sikker mange som tenker at dette er et lurespørsmål, og at svaret gir seg selv, men slik er det ikke. Om man ser nøye på takstbransjen er det tydelige tegn på at to av tre forbund ikke er veldig opptatt av hva man har gjort før man begynner med tilstandsanalyse av boliger. Samtidig som stadige flere aktører, og ikke minst forbrukerne, krever en mer omfattende teknisk undersøkelse av boliger ved eiendomssalg, senkes kravene til faglighet i store deler av takstbransjen.

Tittelen takstmann nyter stor respekt hos forbrukerne. En respekt som ikke kan sies å være fortjent. Store deler av takstbransjen er mer opptatt av egen posisjon og profitt enn å heve kvaliteten på yrkesutførelsen. Norges Takseringsforbund utdanner advokater, eiendomsmeglere og økonomer side og side med ekte fagfolk. Skal vi tro NITO Takst sin siste kampanje er også de opptatt av at rekruttere nye takstmenn fra rekken av folk uten byggfaglig bakgrunn.

I begge disse forbundene holder det med 40 studiepoeng på deltid før man kan slippes løs på markedet og gå god for tilstanden ved det som er den største investeringen folk gjør i livet, å kjøpe et hjem.

Man blir ikke fagmann av 40 studiepoeng, og det er underlig at ikke hele bransjen gjør som Byggmestrenes Takseringsforbund, som tar ansvar ved å kreve at alle medlemmene har praktisk byggfaglig kompetanse, i form av mesterbrev. En god takstmann bør ha genuin interesse for norske byggetradisjoner for å kunne gjøre jobben best mulig. Det er nærliggende å tro at denne interessen ikke finnes blant økonomer, advokater og eiendomsmeglere.