nav-left cat-right
cat-right

Hvem er Norges Takseringsforbund?

Hvem er Norges Takseringsforbund?

Hvem er Norges Takseringsforbund?

Are Andenæs Huser er ute i media og mistenkliggjør en hel yrkesgruppe. Men hvordan står det til i hans egen del av bransjen? Hvem er det Huser representerer?

I Aftenposten 09.12.15, deler Huser sitt syn om hva han mener er galt med takseringsbransjen i Norge.

I flere tiår har Norges Takseringsforbund (NTF) kunnet tilby dårlige tilstandsrapporter til forbruker uten konkurranse, og dermed bidratt til det høye konfliktnivået knyttet til bolighandel.

Tilstandsrapporter

Tall fra forsikringsbransjen viser at tilstandsrapporter bidrar til å senke konfliktnivået, men andre tall fra samme forsikringselskap sier at rapportene som NTF har brukt ikke har holdt høy nok standard.

Det konkluderte at 4 av 5 Boligsalgsrapporter var for dårlige.

Er egentlig alle takstmenn fra NTF egnet til å utføre disse rapportene?

Huser uttaler at “hvem som helst kan kalle seg takstmann”.

Han vet dette fordi NTF er det eneste forbundet som ikke har opptakskrav knyttet utdanningen, og kravene til medlemskap inkluderer ikke praktisk byggkompetanse.

På deres nettside leser man at Eiendomsmegler kan bli takstmann uten byggteknisk kompetanse i bunnen, på deltid mot kurs til over 200.000,- ved Norges Eiendomsakademi, som er heileid av NTF.

Byggmestrenes Takseringsforbund (BMTF) er helt enige i at kompetansenivået på norske takstmenn bør heves, men mener man må vite hvordan man fører opp norske hjem, for å kunne vurdere kvaliteten.

Rapporten alle skulle bruke

Med NITO Takst, og Forbrukerrådet, på laget klarte NTF nesten å gjøre sin rapport obligatorisk ved boligomsetting. Denne avtale ble stoppet av Finanstilsynet, med etterfølgende uttalelser fra Konkurransetilsynet.

Det var myndighetene som sa nei, men det var meglerne og forbrukerne som fikk skylden.

Verst gikk det utover Eiendom Norge, som rett før jul i fjor fikk varslet søksmål i millionklassen (DN 07.02.2015). Det ble det ikke noe av, men de fortsatte å legge ansvaret på megler og forbruker for at den nye rapporten deres ikke lykkes i markedet.

Den nye Boligsalgsrapporten som skulle redde bransje var for dyr. Prisen gjenspeilet rapportens unødvendig store omfang. Den druknet i unødvendig informasjon og la til rette for at viktig informasjon kunne bli oversett.

At den måtte tvinges på folk, for å ha livets rett, sier jo sitt.

Ny versjon ble lansert i september i år.

Den nyeste Boligsalgsrapporten ble gjort enklere ved at bygningsdeler kunne velges bort fra søkelyset. Løsningen er på merklig vis blitt dårligere rapporter, forstå den som kan.

Nytt rapporteringsverktøy er enn så lenge, eneste kompetansehevende tiltaket NTF har kommet med. Verktøy er bare halve jobben, og de må legges i rette hender.

La fagfolk gjøre jobben

BMTF mener at bransjen som helhet kan øke troverdighet ved å skape et tydeligere skille mellom takstmann og megler.

Dette jobber BMTF for, men forstår ikke hvorfor Huser går i strupen på de som skaffer NTFs medlemmer jobb. Vil han ikke sine egne vel? Det er rom for alle, og BMTF mener hver bør holde på med sitt fagområde.

“Mange eiendommer vil ikke trenge en omfattende rapport, og enkelte boliger har ikke behov for teknisk vurdering i det hele tatt.” – uttaler Huser.

Selv feilfrie boliger, med høy standarder, bør friskmeldes. Ufaglærte er dårlig egnet til å vurdere om et hjem har god nok standard.

Jeg vil gi Huser rett i at det finnes boliger som er i så bra stand at de ikke trenger rapport, men det må understrekes at vurderingen av hvorvidt det skal lages en rapport, eller ikke, bør overlates til en med rett fagkunnskap.

En teknisk vurdering, eller friskmelding av nyere boliger, bør også være en del av salgsoppgavene, men jeg kan være enige i at det ikke er nødvendig med en overdrevent dyr rapport. Det holder med en god rapport. Utført av en fagperson.

Hva koster et hus?

Et hus koster det en kjøper er villig til å betale. Vurdering av hvor mye det er, er megleren bedre egnet til å gjøre, enn takstmannen. Om en takstmann har vurdert boligen til å ha en lavere markedsverdi, basert på teknisk verdi koker prisen likevel ned til etterspørsel og betalingsvilje.

Bankene godtar allerede verdivurdering fra megler i forbindelse med lånesøknader, og grunnen til det er jo at meglerne vet hvor mye boligen vil innbringe ved et salg, uavhengig av tilstand.

Kjøperen er opptatt av å vite hva som eventuelt er galt med drømmehjemmet, før lommeboka åpnes. Faglig solide rapporter vil gjøre det lettere å ta en avgjørelse om å legge penger i et oppussingsobjekt, eller velge et vedlikholdsfritt hjem.

Dette er i grove trekk den Danske Modellen.

Autorisering, et ord med autoritet

Det finnes NTF-autoriserte takstselskaper, og BMTF er glade for at at Huser nå vil overlate autoriseringen til det offentlige. Maktord som autorisering kan gi inntrykk av større troverdighet enn det er grunnlag for. Offentlig autoriseringsordning av takstmenn vil gi forbrukeren bedre nattesøvn, om kompetansegrunnlaget er rett.

Huser snakker om studiepoeng og tverrfaglighet, men inkluderer ikke det viktigste, nemlig den grunnleggende byggtekniske kompetansen, inkludert praktisk erfaring.

Faglig bredde hjelper lite når du skal vurdere råteskade, med kun teoretisk forståelse av årsak, konsekvens og riktig tiltak.

Det er få studiepoeng å sanke når man lærer seg å oppføre norske hjem, men det gir en faglig kompetanse som ikke læres av jurister som tar kurs i “Forvaltning og utvikling av eiendom”.

Jurister, tenker du, og ser for deg din klønete onkel, som ringer en byggmester når han har vært på IKEA, – Kan han bli takstmann?

Ja, er svaret, om du spør Huser.

BMTF mener det er tryggest å overlate tilstandsanalyse til byggmesteren i første omgang, selv om mesterutdannelsen ikke gir fullt så mange studiepoeng.

Skal NTF få fortsette å sette dagsorden når det gjelder takstmannens kompetanse, vil det gå utover kvaliteten på yrkesutøvelsen.

Ved flere anledninger har Huser advart mot useriøse aktører, og inkluderer sitt eget forbund når han snakker om den seriøse delen av bransjen.

Det er tre forbund for takstmenn i Norge, og NTF er det eneste som tilbyr utdanning uten opptakskrav. Hvem er det du mener er mer useriøs enn det, Huser?