nav-left cat-right
cat-right

Kjøpe bolig

Kjøpe bolig, et sjansespill?

boligUtgangspunktet for å kjøpe bolig er som regel å finne seg et hjem på det stedet du ønsker å bo. Prisen settes ut i fra beliggenhet. Ligger boligen i Nord-Trøndelag eller på Aker brygge? Det er beliggenheten som avgjør prisen.

Media skriver ofte at det er et sjansespill å kjøpe bolig i dag fordi det er så mange konflikter i markedet. Når media skriver at det er 25% sikkert at bolighandelen havner i retten, så er det riktig. Det er et sjansespill.

Det er flere årsaker til at Norske boliger kan være dårligere enn boliger i andre land. Hovedårsaken er det Norske klimaet. En kald vinterdag kan det skille på 50-60 grader fra ute til inne. Dette tar på boligen i form av kondens som kan utvikle seg til mugg, sopp og råteskader.

Siden de fleste eneboliger er trehus er det en del svakheter som boligkjøperen bør være oppmerksom på.

Hva er årsakene til konfliktene i markedet?

For å si det enkelt, så er det to momenter som er hovedårsaken til konfliktene i markedet: For dårlige rapporter og for dårlige takstmenn. Boligkjøpere har stolt på at det er grundige rapporter, og de har antatt at det er fagfolk som har utført rapportene.

Tidligere har det ikke vært krav til at takstmenn skal ha byggfaglig bakgrunn. Byggmestrenes Takseringsforbund stiller krav til mesterutdannelse i byggfag for at man i det hele tatt får starte på kurs i Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig.

Enkelte mener at siden det er så mange konflikter i markedet så må det en mer avansert tilstandsrapport for å løse opp i konfliktene. Faktum er at enkelte tilstandsrapporter er blitt så avanserte at man må ha en fagmann for å tyde rapporten. Rapporter som er laget i henhold til NS3600 er laget av fagfolk, for fagfolk. Det er ikke det markedet har behov for.  Markedet har behov for rapporter som er lett å sette seg inn i.

Behovet: enklere rapporter og fagfolk

Skal man rette opp i et slikt brokete marked nytter det ikke å prøve litt til, gi takstmennene en ny type rapporter og en ny type sertifisering og håpe på at alt løser seg. Det må gjøres enklere: Fagfolk må overta jobben og en enklere rapport må overta.

En Eierskifterapport™ er en rapport som er svært enkel å lese og forstå. Den er så avansert at den tar for seg konfliktområdene, men den beskriver ikke nødvendigvis alt det gode ved boligen. Eierskifterapport™ har fargekoder på forsiden av rapporten som forteller om det er noen feil eller mangler. Les mer om Eierskifterapport™ her.

Når du skal kjøpe bolig bør du kreve en Eierskifterapport™ fra denne listen: Her finner du en sertifisert takstmann som også er byggmester.