nav-left cat-right
cat-right

Opplysningsplikt

Selger du en bolig har du opplysningsplikt, jf. Lov om avhending av fast eiendom. Alle forhold som selger kjenner til vedrørende boligen skal opplyses om til kjøperen.

Selger og opplysningsplikt

opplysningspliktDersom takterrassen over stua lekker når snøen smelter, må dette opplyses om selv om boligen selges om sommeren. Når det gjelder feil og mangler som ikke er oppdaget, for eksempel råte inni en vegg, vil dette defineres som skjulte feil og mangler. Råte inni en vegg vil nok uansett avdekkes dersom det er en fagmann som utfører tilstandsanalysen.

En byggmester vil for eksempel se på utførelsen av veggen før han/hun eventuelt bestemmer seg for å utføre et inngrep i selve veggen. Er veggen utført amatørmessig, vil sannsynligheten være stor for at det kan være amatørmessige funn inni veggen. Ellers er det også andre metoder for å finne ut om konstruksjonen er bra. Dette kjenner din lokale byggmester til.

Dersom du har bodd lenge i en bolig vet du som regel mer om boligen enn dersom du har bodd der en kort periode. Dette legges det vekt på i en eventuelt rettslig tvist. Opplysningsplikten går foran kjøpers undersøkelsesplikt.

Som selger bør du å lese nøye igjennom alle dokumenter som skal benyttes i forbindelse med salget. Man sier at selger hefter for alle opplysninger som selger eller noen på selgers vegne har gitt. Dokumenter som for eksempel eiendomsmegler og takstmann legger frem vil selger derfor være ansvarlig for.