nav-left cat-right
cat-right

Undersøkelsesplikt

Selv om selger har opplysningsplikt når en bolig skal selges, fritas ikke kjøper for ansvar. Kjøper har undersøkelsesplikt.

Det svakeste leddundersokelse

Enkelte politikere har varslet at de ønsker en revidering av avhendingsloven, fordi konfliktnivået er for stort rundt denne loven.  Dette er nok både riktig og bra. Undersøkelsesplikten er nok en medvirkende årsak til at denne loven ikke er god nok.

Selger har profesjonell hjelp. Takstmann identifiseres med selger. Eiendomsmegler innhenter opplysninger og presenterer boligen. Eiendomsmegleren legger med andre ord til rette for salg og må også kunne identifiseres med selger. Både takstmann og eiendomsmegler er profesjonelle parter som gir råd til selger før boligen legges ut for salg. Nå er ofte ikke vanlige takstmenn og meglere bygningskyndige, så man kan ikke forvente at de skal oppdage tekniske feil og mangler. Dette bør komme tydelig frem i salgs-prospektet.

For en gjennomsnittlig kjøper kan undersøkelsesplikt være litt vanskelig; ofte får ikke kjøper mye tid til å undersøke boligen mer enn en halv times visning.

Tiden på en visning går som regel med til å se på overflater, og beliggenheten. Det kan være lurt å ta med en fagmann på visning, selv om det ikke blir tid til å utføre noen tilstandsanalyse av boligen i løpet av denne halvtimen.

Undersøkelsesplikt

  • Dersom kjøper oppdager mangler ved boligen i etterkant av kjøpet, som kjøper burde kjenne til på forhånd, vil kjøper i mange tilfeller miste sin rett til å påberope seg denne mangelen ved boligen.
  • Kjøperes undersøkelsesplikt gjelder også informasjon som er gitt av selger. Dersom selger har gitt usikre opplysninger, plikter kjøper å undersøke disse videre for å få et fullstendig overblikk over dette.

I rapporter fra takstmenn kan det for eksempel stå at det er saltutslag på kjellervegg. Saltutslag er ikke farlig i seg selv, men årsaken til saltutslaget er mer alvorlig. Man kan godt si at saltutslag er en indikasjon på at noe er galt. I slike tilfeller bør kjøper snakke med en fagmann. Dette er også inkludert i en undersøkelsesplikt.

Dersom du forbereder deg godt før visning og leser det som finnes av dokumentasjon vil du være godt forberedt når du ser på boligen sammen med en fagmann. Du forteller det du vet om informasjon til fagmannen og sammen kan dere utforske boligen og eventuelt verifisere og sammenligne det som allerede finnes av informasjon, og få et grundig bilde om hvordan stand boligen er i.